Policys, riktlinjer & rutiner

Behöver ni hjälp att upprätta eller uppdatera er lönepolicy, arbetsmiljöpolicy eller likabehandlingsplan? Det finns många områden där arbetsgivaren har krav på sig att ha tydliga riktlinjer och rutiner. Vi hjälper er att reda ut begreppen och ta fram det material som behövs för er verksamhet.