Rekrytering

Rätt person på rätt plats!

Har ni behov av att rekrytera specialist- eller ledartjänster till er organisation?

Vi på HR-kraft vill vara er partner i rekryteringsprocessen.

search och kompetensbaserad rekrytering

Vi på HR-kraft är ett innovativt rekryteringsföretag som arbetar med search och kompetensbaserad rekrytering.

Vi tror att en framgångsrik rekrytering, där rätt kandidat matchas med rätt uppdrag kräver ett gediget förarbete av oss som rekryteringsföretag tillsammans med er som arbetsgivare. Därför är det viktigt för oss att på djupet lära känna våra kunders verksamhet, framtida kompetensbehov, företagskultur och förmåner för att kunna profilera ert arbetsgivarvarumärke på bästa sätt.

I samtliga av våra rekryteringsuppdrag ingår search, där vi söker upp kandidater, genom egna nätverk och sociala medier, som inte aktivt själv söker nya utmaningar.

På HR-Kraft har vi en gedigen erfarenhet av ledar- och specialistrekryteringar. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och använder bland annat arbetspsykologiska tester och arbetsprov.

Med oss som rekryteringspartner kan ni vara säker på att ni får rätt kandidat för tjänsten.

Om ni så önskar hjälper vi er självklart att rekrytera kandidater konfidentiellt.

second opinion

Om ni själva ansvarar för rekryteringsprocessen kan det ibland vara värdefullt att få en objektiv och opartisk bedömning av slutkandidaterna, en second opinion. Vi på HR-kraft hjälper gärna till med det genom en djupintervju tillsammans med bedömning av personlighet och generell begåvning. Önskar ni som arbetsgivare även ett arbetsprov i bedömningen hjälper vi givetvis till med detta.